Obchodní podmínky platné pro internetový obchod

Zdravá výživa Trutnov (www.sila-zdravi.cz)

 

Platnost těchto obchodních podmínek je omezena na koupi zboží do 31.12.2013.

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím (též odběratelem či zákazníkem) a prodávajícím (též dodavatelem) v oblasti prodeje výpočetní a kancelářské techniky, spotřebních materiálů, pomůcek, software, dárkových předmětů a dalšího zboží.

 

Prodávající (provozovatel internetového obchodu)

Marta Jónová, se sídlem Blanická 233, Trutnov 1.

Identifikační číslo (IČ): 66101182

Neplátce DPH.

 

Kupující

Kupující je buď

- spotřebitel (fyzická osoba), který při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na kupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.


nebo


- firma (fyzická nebo právnická osoba), která při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu vedle kontaktních údajů také IČ, DIČ (je-li plátcem DPH) a případně kopii živnostenského listu či výpisu z Obchodního rejstříku, pokud to povaha obchodních vztahů vyžaduje. Právní vztahy prodávajícího s firmou výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

Otevírací doba prodejny

Prodejna je umístěna v ulici Palackého 105, Trutnov (dolní výjezd z Krakonošova náměstí směr Poliklinika Masarykův dům, naproti irské restauraci, vlevo).

 

Otevírací doba prodejny:

Pondělí - pátek od 9:00-12:00 a 13:00-17:00 h

V sobotu, neděli a o svátcích je zavřeno.


Internetový obchod je otevřený neustále, vyjma času nutné technické údržby.

 

Ceníky a ceny zboží

Ceníky nejsou vydávány, veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě Zdravá výživa Trutnov (www.sila-zdravi.cz) jsou považovány za ceny aktuální, pokud je zboží uvedeno s textem "Skladem", a to do výše skladových zásob zboží.

Ceny v internetovém obchodě Zdravá výživa Trutnov (www.sila-zdravi.cz) jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.

 

Cenové kategorie

Internetový obchod Zdravá výživa Trutnov (www.sila-zdravi.cz) nabízí svým zákazníkům zařazení do několika cenových kategorií s tím, že o zařazení do konkrétní cenové kategorie rozhoduje výhradně prodávající.

 

Zvláštní cenové kategorie jsou určené pro stálé zákazníky našeho internetového obchodu, studenty a dealery.

 

Objednávání zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku (zboží není skladem u prodávajícího), prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem cenu a termín dodání objednaného zboží.

Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

• elektronickou poštou na adrese obchod@sila-zdravi.cz

• klasickou poštou na adrese Marta Jónová, Palackého 105, Trutnov 1, PSČ 54101

• osobně

• telefonicky na čísle 774 974 198

• přes internetový obchod Zdravá výživa Trutnov na adrese www.sila-zdravi.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky elektronicky (přes internetový obchod) nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

• (obchodní) jméno a adresu kupujícího

• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

• název zboží dle internetového obchodu Zdravá výživa Trutnov (www.sila-zdravi.cz), není-li zboží v internetovém obchodě Zdravá výživa Trutnov (www.sila-zdravi.cz) nabízeno, potom jej co možná nejpřesněji specifikovat např. pomocí P/N (Product Number)

• jednotkovou cenu a počet kusů

• způsob odebrání zboží a jeho dopravy

• dodací adresu

• podpis osoby oprávněné objednávat zboží (v internetovém obchodě je podpisem přihlašovací jméno a heslo)

• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

 

Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro spotřebitele a firmy

(neplatí pro obchodní partnery s podepsanou dealerskou smlouvou)

Odstavec řeší odstoupení od kupní smlouvy v případě, že kupující objednal zboží na dálku, tj. mimo kamennou provozovnu prodávajícího.

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než v provozovně prodávajícího. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@sila-zdravi.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit proti poškození či ztrátě. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout přijetí vraceného zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na

- na zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání,

- na zboží chráněné autorským právem, pokud by mohlo dojít k porušení autorských práv, tj. např. nosiče obrazu, zvuku a informací u kterých došlo k porušení obalu.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou vrácení peněz poskytnout nelze. Vracená částka může být snížena o náklady uvedení zboží do původního stavu (doplnění chybějícího příslušenství, manuálů, obalů apod.).

 

Informace o produktech (zboží)

Informace o produktech na našich stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

Platební podmínky

• platba v hotovosti při nákupu

• platba předem bankovním převodem

• platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce)

• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)


Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Dodací podmínky internetového obchodu Zdravá výživa Trutnov

• osobní převzetí: Omezení platí pouze při koupi zboží na fakturu (opožděná platba), kdy zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti apod. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat. Při platbě v hotovosti prokázání totožnosti je třeba jen v případech, kdy to vyžaduje platná legislativa České republiky.

• zasílání přepravní službou (např. Česká pošta, PPL, TopTrans): Pro převzetí zásilky je třeba se dostatečně identifikovat podle podmínek konkrétního přepravce a převzetí zásilky potvrdit do dokumentace přepravce. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je nutno neprodleně oznámit prodejci e-mailem na adresu obchod@sila-zdravi.cz skutečnost, že zásilka neodpovídá představě kupujícího. V případě poškozené zásilky je povinnost kupujícího sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace  poškození dodávky není žádný nárok.

 

Záruční podmínky

Záruční podmínky a způsob případné reklamace řeší Reklamační řád prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení Obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30. ledna 2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

V Trutnově dne 30. ledna 2013

 

Marta Jónová, v. r.

 

Poslední aktualizace Obchodních podmínek: 8.11.2013

Vyberte si z námi doporučovaných výrobců:


Aminostar, MaxxWin, Natura, Nominal, Nutrend, RAKYT, VITALAND.

To vše a mnohé další naleznete v naší prodejnĕ Vitaland v ulici Palackého 105, Trutnov.Internetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.